ZBIÓRKA: TURYSTYKA DLA UKRAINY

Reaktywacja Rady Ekspertów ds. Turystyki przy nowym ministrze
13 lutego 2022
Ukraina – wypłaty na pokrycie podróżnym zwrotów wpłat należności za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana w związku z wystąpieniem na terytorium Ukrainy nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności
5 marca 2022