Reaktywacja Rady Ekspertów ds. Turystyki przy nowym ministrze

Stoisko na Targach Turystyki i Czasu Wolnego 2022
4 lutego 2022
ZBIÓRKA: TURYSTYKA DLA UKRAINY
28 lutego 2022