Aktualności

23 października 2022

Relacja: 30-lat Dolnośląskiej Izby Turystyki

21 października nasze uroczystości rozpoczęły się o godz. 13,30 na ul. Świdnickiej w okolicach Baru „Barbara”. Tam kilkunastoosobowa grupa członków DIT wraz z panem Sergiuszem Kmiecikiem  Przewodniczącym Rady Miasta Wrocław dokonała oficjalnego odsłonięcia Krasnala DIT-ka. Po krótkich przemówieniach Przewodniczącego Rady Miasta  oraz kol. Marka Ciechanowskiego […]
20 października 2022

Organizacje branżowe są potrzebne, ale trzeba je sprofesjonalizować

Temat drugiej debaty „Czy potrafimy współdziałać tylko w czasie kryzysu? Jak wygląda współpraca między izbami i stowarzyszeniami turystycznymi”, narzucał ton dyskusji, w której udział wzięli: Łukasz Adamowicz – prezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether, Marek Ciechanow¬ski – prezes Izby Turystycznej Rzeczypospolitej Polskiej, Alina Dybaś […]
19 października 2022

XI Forum Promocji Turystycznej

12 października 2022 w Porcie Lotniczym Warszawa-Radom odbyło się XI Forum Promocji Turystycznej.   Rozpoczęliśmy od rejestracji, a później było zwiedzanie lotniska. 9,40 – oficjalne otwarcie. Panele, prezentacje. Przerwy kawowe. Panel o 11,00 to organizacje samorządu branżowego działające w turystce. Jak nigdy wszyscy zaproszeni przybyli. Kol. Marek […]
19 października 2022

„Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2022”

Kapituła konkursowa j XIX edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT 2022” została powołana przez Prezesa POT pod koniec lipca tego roku. Wszystkie produkty można było  oceniać już od 21 września,  ale  w pierwszej kolejności oceniono kandydatów do Złotego Certyfikatu (najpóźniej do 30 września), ponieważ […]
3 października 2022

Pracowite 3 dni w Szklarskiej Porębie.

Hotel Kryształ w dniach 28-30.09.2022 gościł członków Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, Dolnośląskiej Izby Turystyki oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. W godzinach przedpołudniowych w dniu 28.09 dobyła się Prezentacja Sektorowej Rady Kompetencji ds. Turystyki. Zajęcia prowadzili pan Józef Ratajski oraz pani Małgorzata Rafał. W prezentacji wzięło udział […]
28 lipca 2022

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy z ogólnopolskim Forum Turystyki Regionów zapraszają do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu pt. RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo – w załączeniu folder informacyjny. Szczegóły znajdują się na stronie – https://forumturystyki.pl/razem-mozna-lepiej-ksztaltowac-prawo/ Projekt realizowany jest m.in. we współpracy z Departamentem […]
23 lipca 2022

Nowe władze w Warszawskiej Izbie Turystyki

Warszawa 30.06.2022   Odbyło się Walne  Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Warszawskie Izby Turystyki. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia na podstawie wygłoszonych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej  udzieli absolutorium ustępującym władzom  oraz wybrali władze WIT na następną kadencję. Na podstawie przeprowadzonego tajnego głosowania Prezesem Zarządu na nową […]
19 lipca 2022

Certyfikat Dobrych Praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej.

W nawiązaniu do prezentacji i spotkania dot. projektu, miło nam poinformować, że uruchomiliśmy nową stronę oraz rozpoczęliśmy proces certyfikacji wszystkich podmiotów turystycznych w projekcie pn. Certyfikat Dobrych Praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się do projektu i dystrybuowanie informacji o możliwości autocertyfikacji do Państwa członków i partnerów w Organizacji. Proces ten jest prosty […]
19 lipca 2022

Posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej – 15.07.2022 r.

Gdańsk – odbyło się kolejne Posiedzenie Rady POT. Podjęto 2 Uchwały merytoryczne: po prezentacji i dyskusji przyjęto:Sprawozdanie Finansowe POT za rok 2021 oraz Sprawozdanie z działalności POT za 2021. Ponadto odbyła się dyskusja nad następującymi tematami: Polski Bon Turystyczny Wyniki badań „Obcokrajowcy o Polsce”’, Ocena […]