Aktualności

8 stycznia 2020

Spotkanie Konsultacyjne w sprawie Białej Księgi opracowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Spotkanie Konsultacyjne w sprawie Białej Księgi opracowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Spo­tka­nie odbę­dzie się w Sali Kon­fe­ren­cyj­nej Hotelu Euro­pej­ski Adres: Pił­sud­skiego 88, 50-017 Wro­cław w dniu 29.01.2020 o godz. 11,00–15,00. Do udziału zapra­szamy przed­sta­wi­cieli: Dol­no­ślą­skiej Izby Tury­styki Dol­no­ślą­skiej Orga­ni­za­cji Tury­styczne Prze­wod­ni­ków Sudec­kich Prze­wod­ni­ków Miej­skich i Tere­no­wych Hote­la­rzy Samo­rzą­dow­ców Spo­tka­nie odbę­dzie się w czę­ściach: Pre­zen­ta­cja […]
20 grudnia 2019

Study Tour – Białoruś – 11-15.12.2019 r.

Na zaproszenie Prezesa  Białoruskiego Związku Organizacji Turystycznych Pana  Ivana Chura w dniach 11-15.12.2019 odbyło się Study Tour dla członków ITRP z Warszawskiej Izby Turystyki, Dolnośląskiej Izby Turystyki , Śląskiej Izby Turystyki . Udział wzięło 36 osób reprezentujących touroperatorów, pilotów oraz instytucje promujące turystykę. Koszty po […]
20 grudnia 2019

Życzenia świąteczne

2 grudnia 2019

Ministerstwo Rozwoju 28.11.2019 – spotkanie w sprawie Turystyki

O godz. 13:00 w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie  Minister Jadwigi Emilewicz z przedstawicielami branży turystycznej. Na spotkanie o turystyce zostali zaproszeni: Prezes Społecznej Rady Turystyki, Wiceprezes LOT,  Prezes IGHP, Prezes Rady POT, Prezes PIT  i Prezes ITRP. W czasie dyskusji poruszono miedzy innymi następujące […]
2 grudnia 2019

Najlepsze Produkty Turystyczne 2019

Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej już po raz 17 zostały przyznane najlepszym produktom turystycznym 2019 roku. Najważniejsze nagrody w branży turystycznej wręczono podczas gali w Warszawie 13 podmiotom.  Złoty Certyfikat 2019 (otrzymują tylko produkty nagrodzone wcześniej zwykłym certyfikatem) otrzymała Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach.  Certyfikat […]
22 listopada 2019

Touroperator 2019 – Konkurs Ogólnopolski – TT Warsaw

W czasie Ceremonii Otwarcia 27 TT WARSAW odbyło się wręczenie nagród  w IX Ogólnopolskim Konkursie Touroperator Roku 2019 . Dotychczas wręczanie nagród i podsumowanie konkursu odbywało się w Poznaniu pod czas Tour Salonu. Konkurs jest organizowany przez Izbę Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Izby Regionalne przy współudziale […]
14 listopada 2019

Kondolencje

6 listopada 2019

Study Tour Białoruś grudzień 2019

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Zarząd ITRP i Warszawska Izba Turystyki zapraszają na Study Tour Białoruś 2019. Wyjazd realizowany przy udziale Ministra Turystyki Białorusi, Wydziałów Turystyki w Brześciu i Grodnie oraz BP Toptour Ivan Chura. Wyjazd autokarem w terminie 11-15 Grudzień 2019. Wyjazd odbywa się […]
5 listopada 2019

Uroczysta Gala 20-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej

UROCZYSTA GALA 20-LECIA NOWOSĄDECKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ – 21.10.2019 r.w Hotelu IBIS Styles w Nowym Sączu. Galę otworzył kol. Andrzej Danek – Prezes NIT, a dalej już prowadził Honorowy Przewodniczący NIT kol. Aleksander Giertler. Po wprowadzeniu nastąpiła część uroczysta, gdzie wręczano odznaczenia państwowe, resortowe, wojewódzkie, Odznaki […]