Ukraina – wypłaty na pokrycie podróżnym zwrotów wpłat należności za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana w związku z wystąpieniem na terytorium Ukrainy nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności

ZBIÓRKA: TURYSTYKA DLA UKRAINY
28 lutego 2022
APEL DO CZŁONKÓW IZB REGIONALYCH ITRP
7 marca 2022