XV Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków ITRP.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków DIT.
11 maja 2023
20 Lat Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.
28 września 2023