XV Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków ITRP.