20 Lat Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

XV Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków ITRP.
16 maja 2023
Świdnica 11.10.2023 -„Turystyka na polsko – czeskim pograniczu”
14 października 2023