Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków DIT.

XV WZSCz ITRP 12 maj 2023
1 maja 2023
XV Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków ITRP.
16 maja 2023