Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków DIT.