Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w Hotelu Piast we Wrocławiu

Współpraca turystyczna WIT i Krajowego Związku Organizacji Turystycznych Białorusi
11 maja 2019
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiej Izby Turystyki
23 maja 2019