Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w Hotelu Piast we Wrocławiu