Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiej Izby Turystyki