Współpraca turystyczna WIT i Krajowego Związku Organizacji Turystycznych Białorusi

Spotkanie z Dyrektorami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT)
7 maja 2019
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w Hotelu Piast we Wrocławiu
22 maja 2019