XI Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków ITRP w Zabrzu
14 kwietnia 2019
Spotkanie z Dyrektorami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT)
7 maja 2019