XI Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków ITRP w Zabrzu