Spotkanie Zarządu ITRP w Warszawie

X Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Izby Turystyki RP
30 listopada 2018
Spotkanie w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
30 listopada 2018