Spotkanie w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Spotkanie Zarządu ITRP w Warszawie
30 listopada 2018
Patronat Honorowy nad konferencją “Zastosowanie nowoczesnych technologii w obiektach hotelowych i gastronomicznych”
30 listopada 2018