X Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Izby Turystyki RP

Spotkanie Zarządu ITRP w Warszawie
30 listopada 2018