Posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej – 15.07.2022 r.