Posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej – 15.07.2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiej Izby Turystki.
5 lipca 2022
Certyfikat Dobrych Praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej.
19 lipca 2022