Certyfikat Dobrych Praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej.