Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiej Izby Turystki.