Konferencja nt. sytuacji w turystyce w dobie pandemii – postulaty