APEL PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO & CZASU WOLNEGO // KONIECZNY DEDYKOWANY PAKIET WSPARCIA

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.
29 maja 2020
Konferencja nt. sytuacji w turystyce w dobie pandemii – postulaty
19 czerwca 2020