APEL PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO & CZASU WOLNEGO // KONIECZNY DEDYKOWANY PAKIET WSPARCIA