Sejm uchwalił Bon Turystyczny

Konferencja nt. sytuacji w turystyce w dobie pandemii – postulaty
19 czerwca 2020
XII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
20 czerwca 2020