XII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Sejm uchwalił Bon Turystyczny
20 czerwca 2020
Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków ITRP
24 czerwca 2020