XII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej