Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Pismo skierowane do Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące branży przewoźników autobusowych
25 maja 2020
APEL PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO & CZASU WOLNEGO // KONIECZNY DEDYKOWANY PAKIET WSPARCIA
29 maja 2020