Alina Chrzanowska i Marek Ciechanowski w składzie Wrocławskiej Rady Turystyki