Alina Chrzanowska i Marek Ciechanowski w składzie Wrocławskiej Rady Turystyki

kol. Andrzej Szymański Prorektorem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
4 maja 2021
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków ITRP
26 maja 2021