Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków ITRP

Alina Chrzanowska i Marek Ciechanowski w składzie Wrocławskiej Rady Turystyki
14 maja 2021
Apel Rady POT i Ekspertów
22 lipca 2021