Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków ITRP