kol. Andrzej Szymański Prorektorem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Powołanie w składy Rady POT VIII kadencji
4 maja 2021
Alina Chrzanowska i Marek Ciechanowski w składzie Wrocławskiej Rady Turystyki
14 maja 2021