Specustawa da touroperatorom 180 dni na odroczenie zwrotu za niezrealizowany wyjazd

Nasze uwagi i propozycje do Pakietu Pomocowego dla przedsiębiorców turystycznych
16 marca 2020
STANOWISKO // FINALNE // PRESS RELEASE
21 marca 2020