Specustawa da touroperatorom 180 dni na odroczenie zwrotu za niezrealizowany wyjazd