Nasze uwagi i propozycje do Pakietu Pomocowego dla przedsiębiorców turystycznych