III Forum Hotelarzy połączone z Galą z okazji 15-lecia Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego