III Forum Hotelarzy połączone z Galą z okazji 15-lecia Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
30 listopada 2018
POT nagrodziła najlepsze produkty turystyczne 2018 roku
30 listopada 2018