X Gremium Ekspertów Turystyki – Wnioski i Rekomendacje