Walne Zgromadzenie Nowosądeckiej Izby Turystycznej

Apel Rady POT i Ekspertów
22 lipca 2021
Raport o bonie turystycznym
26 lipca 2021