Prawo autorskie – szkolenie oraz Posiedzenia Zarządów DIT i ITRP 9.02.2024 we Wrocławiu.
14 lutego 2024
RADA POT i spotkanie z Ministrem Piotrem Borysem.
18 lutego 2024