Stanowisko ITRP – w sprawie TFP

Zmarł Aleksander Giertler
8 kwietnia 2021
Powołanie w składy Rady POT VIII kadencji
4 maja 2021