Relacja: Zakończenie Sezonu Turystycznego 2022

X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI
10 grudnia 2022
Relacja z XI KONFERENCJI PROMOCJI TURYSTYKI DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY TURYSTYKI – „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK ZIMOWY” AKTUALNE ZASADY ORGANIZACJI RUCHU TURYSTYCZNEGO W SEZONIE ZIMOWYM
12 grudnia 2022