Posiedzenie Zarządu ITRP i Zarządu DIT 14/15.01.2022