Podsumowanie Konferencji Raport Touroperatorzy 2019