Podsumowanie Jubileuszu 25 lecia Warszawskiej Izby Turystyki