Podsumowanie Jubileuszu 25 lecia Warszawskiej Izby Turystyki

Zaproszenie na warsztaty z ROSYJSKĄ branżą turystyczną
7 października 2019
Zaproszenie na warsztaty z UKRAIŃSKĄ branżą turystyczną
9 października 2019