Organizacje branżowe są potrzebne, ale trzeba je sprofesjonalizować