Ministerstwo Finansów zmniejszyło minimalne sumy gwarancyjne dla touroperatorów