Konferencja Warszawskiej Izby Turystyki „Obiekty sportowe Warszawy i Mazowsza i ich turystyczne walory”