Konferencja Warszawskiej Izby Turystyki “Obiekty sportowe Warszawy i Mazowsza i ich turystyczne walory”