Informacja dla turysty – komunikat z dnia 03/03/2020