EGZAMIN PILOTÓW WYCIECZEK i REZYDENTÓW BIUR PODRÓŻY

– Karnawał – Bal Turystyki 18.02.2023 w Hotelu Ibis
20 lutego 2023
3-5.03.2023 Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego 2023.
6 marca 2023