IZBA TURYSTYKI


 RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 DOŁĄCZ DO NASZEJ IZBY TURYSTYCZNEJ!

O IZBIE

Izba Turystyki  Rzeczypospolitej Polskiej została powołana  na Kongresie Założycielskim  w kwietniu 2009 roku a zarejestrowana  przez Sąd w Krakowie  w listopadzie 2009 roku. 


Jesteśmy kontynuatorami  Rady Krajowej Izb Turystyki , która powstała w 1995 roku.Dlaczego powołaliśmy dożycia  ITRP? 


Chcieliśmy mieć jako przedstawiciele Regionalnych Izb Turystyki  swoją reprezentację na szczeblu krajowym , która będzie posiadała legitymację prawną do wszelkich działań w naszym imieniu . 


Do 2009 roku  inne organizacje samorządu gospodarczego działające w turystyce odmawiały nam takiego prawa  a głównym argumentem był brak osobowości prawnej  oraz  że nie jesteśmy organizacją ogólnopolską.

NASZE CELE

Celem Izby Turystyki RP jest: reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków, budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska biznesu turystycznego, udzielanie wzajemnej pomocy i współpracy w realizacji zadań członków w rozwoju biznesu turystycznego, inicjowanie i organizowanie działań zapewniających warunki rozwoju gospodarki

turystycznej, promocji turystycznej, rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju turystyki w regionach,

organizowanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi,


kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, inicjowanie i organizowanie platformy współdziałania i debat nad problemami gospodarki

turystycznej i jej otoczenia, inicjowanie przedsięwzięć skierowanych na promocję kultury i dziedzictwa narodowego.

CZŁONKOSTWO

Członkami ITRP  są członkowie założyciele z Kongresu , Regionalne Izby Turystyki – które przystąpiły do IT RP na podstawie Uchwał Walnych Zgromadzeń lub Uchwał ich 

Zarządów oraz członkowie bezpośredni ,którzy  nie mają  Regionalnych Izb Turystyki na swoim terenie  lub  Izby nie należą do ITRP. Obecnie do ITRP  należą następujące  Izby Regionalne : DIT,  NIT, ŚIT, WIT oraz  RIT w Lublinie oraz przedstawicielstwa  w Wielkopolsce i Koszalinie.

Każdy członek ITRP otrzymuje Certyfikat Członkowski.

Konferencja MSiT  oraz POT Warszawa 19.12.2017


Podsumowaniom i planom na rok przyszły poświęcona została konferencja „Rok 2017 rokiem turystyki” Ministerstwa Sportu i Turystyki, która odbyła się 19 grudnia w Warszawie. W spotkaniu z przedstawicielami branży turystycznej i mediów, uczestniczyli m.in. wiceminister sportu i turystyki Dariusz Rogowski i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.


Konferencja MSiT  oraz POT Warszawa 19.12.2017


Podsumowaniom i planom na rok przyszły poświęcona została konferencja „Rok 2017 rokiem turystyki” Ministerstwa Sportu i Turystyki, która odbyła się 19 grudnia w Warszawie. W spotkaniu z przedstawicielami branży turystycznej i mediów, uczestniczyli m.in. wiceminister sportu i turystyki Dariusz Rogowski i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Otwierający spotkanie podsekretarz stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Dariusz Rogowski, wskazywał na rosnące znaczenie turystyki dla polskiej gospodarki. Wkład tej gałęzi do narodowego PKB bliski jest 6 proc. i wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat o przeszło 20 proc. Sektor turystyczny tworzy prawie 700 tys. miejsc pracy. Większość działań podejmowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, obejmujących upowszechnianie turystyki, podnoszenie konkurencyjności polskich produktów turystycznych oraz kreowanie na świecie wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie i bezpiecznego, realizowanych jest za pośrednictwem wyspecjalizowanej agendy, jaką jest Polska Organizacja Turystyczna.

Jak podkreślił Rogowski, POT wywiązuje się bardzo dobrze z powierzonych zadań, wynikających ze strategii rozwoju narodowej turystyki określonej przez Ministra Sportu i Turystyki. Przykładem wysokiej skuteczności jest rozwinięcie pilotażowej akcji  „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, zainicjowanej przez ministra sportu i turystyki Witolda Bańkę. Koordynację i promocję kolejnych jej edycji, przejęła Polska Organizacja Turystyczna. Przedsięwzięcie daje odczuwalnie ożywczy impuls krajowemu ruchowi turystycznemu poza tradycyjnym szczytem urlopowym i wyjazdami na ferie zimowe.

Przedstawiając plany MSiT na rok 2018, Rogowski skupił się między innymi na działaniach przygotowujących zmiany legislacyjne, w tym na ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej, o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Zmiany mają objąć także regulacje dotyczących szlaków turystycznych.

Plany Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2018 przedstawił prezes POT Robert Andrzejczyk. ‒ Naszym celem jest przede wszystkim tworzenie wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, otwartego, nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego – mówił prezes POT. Wymienione określenia są wynikiem ustaleń podjętych przez Międzyresortowy Zespół Promocji Polski za Granicą, w którego pracach POT uczestniczy.

Opracowane zostały wstępne zasady budowania i wprowadzania w praktyce marki Polska, którą wyróżniają przymiotniki Przyjazna i Otwarta. Z nową identyfikacją Polski zbieżne będą zmiany wprowadzane przez POT, między innymi dotyczące stoiska narodowego, którego nowy projekt zgodnie z nowymi zasadami, będzie wprowadzony w jesiennym sezonie targowym.

Struktura przyszłorocznych wydatków na promocję Polski i polskiej turystyki zakłada przeznaczenie 88 proc. budżetu marketingowego Polskiej Organizacji Turystycznej na działania na rynku europejskim i rynkach pozaeuropejskich, w tym ponad dwie trzecie w krajach, w których POT posiada ośrodki zagraniczne. Wydatki na działania promujące turystykę krajową ustalone zostały na poziomie 12 proc. Na promocję przemysłu spotkań  wydatkowane zostanie 3 proc. budżetu marketingowego. Jak potwierdził Andrzejczyk, niezmiennie treścią działań promocyjnych zagranicą będzie przede wszystkim turystyka miejska, kulturowa i aktywna z naciskiem na turystykę wodną i rowerową oraz turystyka  prozdrowotna.

Istotną zmianą jest zwiększenie dotacji podmiotowej na promocję narodowej turystyki w 2018 roku o 10 mln zł, czyli o 25 procent. Dodatkowe środki pozwolą na zintensyfikowanie działań w obrębie naszego kontynentu oraz rozszerzenie ich m.in. na nowe kraje azjatyckie: Koreę Południową, Singapur, Malezję i Indie. Wybór tych kierunków związany jest z rozwijaniem siatki połączeń lotniczych narodowego przewoźnika PLL LOT.

POT aktywnie włączy się również w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgodnie z przejętym planem działania POT na rok 2018, realizowana będzie kampania „Discover Polska to your neighobours!”. Celem kampanii, adresowanej do środowisk polonijnych, jest zachęcenie mieszkających za granicą Polaków i osób polskiego pochodzenia do odwiedzenia kraju przodków, pogłębienia więzów z ojczyzną, wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej.

Z Jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości związany jest również projekt „Discover Poland with your mates”. Wykorzystuje on metodę marketingową polegającą na osobistej rekomendacji. POT zaprosi do udziału w nim młodych ludzi studiujących w Polsce w ramach programu Erasmus. Pośród studentów wielu chętnie przyjmuje rolę ambasadorów Polski i polskiej turystyki w swoich środowiskach, w krajach, z których pochodzą”.

Materiał pochodzi ze strony www.pot.gov.pl

W Konferencji udział wzięła delegacja ITRP  w składzie :

Marek Ciechanowski

Andrzej Szymański

Andrzej Żukowski.

Po Konferencji odbyło się spotkanie Prezesa ITRP z Prezesem POT. Omówiono możliwości współpracy oraz udział przedstawiciel ITRP w różnych kapitułach konkursowych. W Nowy Roku odbędzie się spotkanie Zarządu ITRP z kierownictwem POT.


25-lecie DIT


W dniu 20.10.2017 r. zwieńczyliśmy rok obchodów 25-lecia naszej działalności!

25-lecie DIT

W dniu 20.10.2017 r. zwieńczyliśmy rok obchodów 25-lecia naszej działalności! Przez cały rok wydarzenia organizowane przez Dolnośląską Izbę Turystyki były pod znakiem 25-lecia: Mistrzostwa w kręgle, Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, Turystyczna Majówka oraz wiele innych. Oczywiście najważniejszą częścią obchodów była Gala 25-lecia, która swoją część oficjalną miała w najważniejszym miejscu we Wrocławiu – w Ratuszu! 


Spotkanie zaczęliśmy o godz. 15:00, gdzie przybyło przeszło 130 osób a obecnością zaszczycili nas : Marszałek Województwa Dolnośląskiego – pan Cezary Przybylski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – pan Paweł Wróblewski, Prezydent Wrocławia – pan Rafał Dutkiewicz i Wiceprezydent Wrocławia – pani Magdalena Piasecka, Prezydent Jeleniej Góry – pan Marcin Zawiła, Wiceprezydent Wałbrzych – pan Zygmunt Nowaczyk, Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej – pan Jan Korsak oraz partnerzy naszego wydarzenia: dyrektor ubezpieczeń turystycznych Signal Iduna – pan Jerzy Świątek, Prezes Portu Lotniczego Wrocław – pan Dariusz Kuś, Prezes Elektronicznych Systemów Rezerwacyjnych MerlinX – pan Tomasz Berdowski. Oczywiście gościliśmy również naszych przyjaciół z innych izb turystycznych zrzeszonych w Izbie Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej: Warszawska Izba Turystyki, Nowosądecka Izba Turystyczna, Śląska Izba Turystyki i Wielkopolska Izba Turystyczna oraz wielu członków naszej izby. 


Były biura podróży, właściciele hoteli oraz przedstawicieli atrakcji turystycznych. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie! Prócz wypowiedzi i życzeń złożonych naszej Izbie przez w/w gości, meritum naszej gali było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla byłych i obecnych działaczy Dolnośląskiej Izby Turystyki oraz dla niektórych przybyłych gości – pełna lista zostanie opublikowana w oddzielnym komunikacie – zapraszamy do śledzenia naszej strony i firmowego Facebooka. Naszą Galę otwierał i zamykał urzędujący Prezes DIT a całość prowadził kolega Olek Sobera.


Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia spotkaliśmy się w Dworze Polskim na części mniej oficjalnej, ale wciąż pełnej wielu atrakcji! Otwarcia wieczornej imprezy dokonał zespól Kalina Polonezem. Potem Prezes DIT wygłosił toast jubileuszowy. A dalej to już same niespodzianki: urodzinowy tort z okazji 25-lecia Izby, loteria fantowa, gdzie można było wygrać kilkanaście różnych nagród oraz projekcja filmowa podsumowująca 25 lat funkcjonowania Izby. Każdy z gości otrzymał płytę z nagranym materiałem aby na spokojnie móc wrócić do przeszłości zamkniętej w 30-min. materiale. 


Serdecznie podziękowania dla osób , które wyróżniły się przy organizacji naszego Jubileuszu: niskie ukłony dla Dany Nawrockiej i Basi Zabieglik, dla Bronka Syposza i Olka Sobery , dla firmy – D 37 Studio Łukasz Cieciorowski, która realizowała film 25 LAT DIT-u.


Zachęcamy wszystkich do obejrzenia filmu, który znajduje się na stronie internetowej: www.dit.wroc.pl


Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie, dobre słowo i wsparcie na następne 25 lat, albo jeszcze dłużej! 


Do zobaczenia na turystycznych wojażach, szlakach i ścieżkach!


Pozdrawiam Marek Ciechanowski- Prezes DIT

25 Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw


25 Jubileuszowe Międzynarodowe Targi turystyczne TT Warsaw.

25 Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw

25 Jubileuszowe Międzynarodowe Targi turystyczne TT Warsaw.


Jak na Jubileusz przystało targi wróciły do Pałacu Kultury i Nauki w samym sercu Warszawy. Ponad 500 wystawców z 51 krajów a krajem partnerskim była POLSKA.


Na uroczystym otwarciu całe kierownictwo Ministerstwa Sportu i Turystyki na czele z Ministrem Witoldem Bańką. Lista gości była długa. Jak przy Jubileuszach było kilka przemów, a później pani Prezes Urszula Potęga dziękowała tym którzy współpracowali lub współtworzyli targi przez cały okres 25 lecia. W dalszej kolejności były podziękowania i dyplomy dla wielu instytucji i organizacji, które przyczyniają się do funkcjonowania targów.


Wśród tej grupy znalazła się Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej i Warszawska Izba Turystyki. W końcowej fazie uroczystości był moment, kiedy role się odwróciły i to my mogliśmy podziękować na ręce pani Prezes za te 25 lat w służbie polskiej turystyki. Kolega Marek Ciechanowski wręczył dla MT Targi Polska „Złotą Honorową Odznakę ITRP” , która została przyznana przez Radę Krajową ITRP w Świdnicy w dniu 18.10.2017 za szczególny wkład w rozwój polskiej turystyki i wspieranie samorządu gospodarczego działającego w turystyce. Dyplom i statuetkę okazjonalną od Warszawskiej Izby Turystyki wręczali koledzy Andrzej Szymański – Prezes WIT oraz Andrzej Żukowski –Wiceprezes WIT.


Uroczystość otwarcia zakończyła się po 90 minutach. ITRP i WIT miały wspólne stoisko na który wystawiali się członkowie WIT, a na części ITRP wyłożyli materiały członkowie z innych Izb.


Z rozmów z wystawcami można było odnieść wrażenie, że bardzo chętnie znów przyjadą do Warszawy, a najlepiej na targi, które zostaną zlokalizowane w centrum Warszawy. 

W czasie targów odbyło się kilka prezentacji, spotkań i dyskusji, gdzie można było rozmawiać o turystyce wyjazdowej czy przyjazdowej. Gala wieczorna z okazji 25 lat TT Warsaw i spotkanie wystawców odbyło się w Hotelu Marriott. Wręczono nagrody dla najlepszego stoiska na targach. Konkurs ten organizują Targi i Wiadomości Turystyczne, a ceremonię prowadziła pani Jagoda Walczak. Później na scenie pojawili się przedstawiciele POT, gdyż wręczano certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej, a członkiem Kapituły był Prezes ITRP Marek Ciechanowski.


Zgodnie z protokołem do piętnastej edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny zgłoszono 45 kandydatur pretendentów do Certyfikatu POT oraz 9 do Złotego Certyfikatu. Grono kapituły obradujące pod przewodnictwem Jacka Janowskiego, dyrektora Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT wyłoniło tegorocznych laureatów, którym prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk wręczył Certyfikaty POT.W głosowaniu kapituła wybrała 10 produktów turystycznych, które nagrodzono Certyfikatem POT, jednemu przyznano wyróżnienie. Certyfikaty POT 2017 otrzymały następujące produkty turystyczne: Zoo Safari Borysew, Zamojska Twierdza Atrakcji, Zamek Królewski w Chęcinach, Wycieczka wodami rzek SAN, Pałac i Folwark Galiny, Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy, Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy, Muzeum Górnictwa Węglowego – Kopalnia Guido w Zabrzu, Europejski Centrum Solidarności w Gdańsku, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Zamek Książęcy Niemodlin. Wyróżnienie otrzymał Królewski Ogród Światła przy pałacu w Wilanowie.


Najważniejszy ZŁOTY CERTYFIKAT POT otrzymało Żywe Muzeum Piernika w Toruniu zgłoszone przez Kujawsko-Pomorska Regionalną Organizację Turystyczną. Nagrodę odbierali właściciele Muzeum: Elżbieta i Andrzej Olszewscy.

Pierwsze muzeum piernika w Europie mieści się przy ul. Rabiańskiej, między Rynkiem Staromiejskim a Wisłą, w okolicy katedry i domu Kopernika Na piętrze zabytkowego spichrza działa XVI-wieczna piernikarnia, gdzie zwiedzający mogą obejrzeć sposób wyrobu toruńskiego specjału i przede wszystkim sami wziąć udział w procesie jego powstawania. Pod okiem mistrza piernikarskiego, zgodnie z przekazywanymi w stylizowanej staropolszczyźnie wskazówkami, zwiedzający dobierają przyprawy, ucierają korzenie, przesiewają mąkę. 


Następnie własnoręcznie łączą składniki, wyrabiają ciasto i kształtują je, mogąc przy tym korzystać ze specjalnych ozdobnych form. Jest to muzeum, które angażuje wszystkie zmysły, nie tylko wzrok. W pomieszczeniu unoszą się zapachy imbiru, kardamonu i innych przypraw, a po włożeniu pierników na 50 zdrowasiek do specjalnego pieca wypieki są gotowe do zjedzenia lub zabrania ze sobą na pamiątkę. W pełnym klimatu wnętrzu znajduje się również sklepik z pamiątkami i kawiarenka. Do muzeum często przychodzą dzieci. Dla nich takie doświadczenie jest szczególnie niezwykłe. Utworzenie Żywego Muzeum Piernika w Toruniu współfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, dzięki wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.


Do zobaczenia i do spotkania na 26 Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie.

Konkurs Touroperator Roku 2017


Jak co roku w czasie otwarcia Tour Salonu w Poznaniu dnia 9 luty 2018 były wręczane nagrody w różnych Konkursach i Plebiscytach.

 

Konkurs Touroperator Roku 2017

Jak co roku w czasie otwarcia Tour Salonu w Poznaniu dnia 9 luty 2018 były wręczane nagrody w różnych Konkursach i Plebiscytach.


Zakończył się także  VII Konkurs Touroperator Roku 2017 organizowany przez ITRP, DIT  oraz Regionalne Izby Turystki. Partnerami Konkursu zostali: Rynek Turystyczny, MerlinX oraz Signal-Iduna.

Na podstawie ankiet Kapituła Konkursu przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

– Touroperator Turystyki Autokarowej – BP Oskar Poznań nagrodę odbierał Prezes Zarządu Pan Janusz Szymański, a wręczał Pan Jerzy Świątek dyr. Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych Signal-Iduna;

– Touroperator Turystyki Egzotycznej – PB Logos Travel nagrodę odbierał Właściciel Pan Marek Śliwka, a nagrodę wręczał pan Zbigniew Adamów-Bielkowicz – Redaktor Naczelny Rynku Turystycznego.

 

W konkursie głównym – klasyfikacja przedstawiała się następująco:

III miejsce dla Grecos Holiday nagrodę odbierał Pan Janusz Śmigielski Wiceprezes zarządu Grecos, a wręczył pan Tomasz Berdowski Prezes Elektronicznych Systemów Sprzedaży MERLINX;

 

II miejsce dla Rainbow Tours S.A – nagroda została wręczona w dniu ogólnopolskiego spotkania Najlepszych Agentów Rainbow Tours z kierownictwem Rainbow – nagrodę odbierali Panowie Piotr Burwicz – członek zarządu Rainbow Tours oraz Andrzej Tokarczyk – dyrektor sprzedaży Rainbow Tours, a nagrodę wręczył Pan Marek Ciechanowski;

 

I miejsce dla BP ITAKA – nagrodę odebrał Pan Paweł Henicz, a nagrodę wręczył Prezes ITRP Pan Marek Ciechanowski.

 

Rada Krajowa ITRP uchwałą z dnia 29 stycznia 2018 roku postanowiła wyróżnić wszystkie 5 biur ZŁOTĄ ODZNAKĄ ITRP za wniesienie przez poszczególne podmioty nowych trendów w rozwój polskiej turystyki wyjazdowej. Odznaczenia wręczyli Panowie: Marek Ciechanowski – Prezes ITRP oraz Aleksander Giertler- członek Rady Krajowej ITRP.

W dniach 9-11 lutego w Poznaniu odbywały się targi turystyczne – „Tour Salon Targi Regionów i Produktów Turystycznych”.


Impreza zgromadziła wielu wystawców z kraju i zagranicy, wśród których znaleźli się przedstawiciele regionów turystycznych, firm transportowych oraz wielu touroperatorów i przedstawicieli branży powiązanych z turystyką.W dniach 9-11 lutego w Poznaniu odbywały się targi turystyczne – „Tour Salon Targi Regionów i Produktów Turystycznych”

Impreza zgromadziła wielu wystawców z kraju i zagranicy, wśród których znaleźli się przedstawiciele regionów turystycznych, firm transportowych oraz wielu touroperatorów i przedstawicieli branży powiązanych z turystyką.


Dolnośląska Izba Turystyki oraz Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej wystawiła swoje materiały na stoisku Wielkopolskiej Izby Turystyki.


Podczas licznych spotkań branżowych na uwagę zasługuje debata zatytułowana „Nowe zasady dla turystyki”, podczas której omówiono zmiany legislacyjne dotyczące nowej Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Na wstępie przedstawione zostały szczegóły zmian w przepisach przez Radcę Prawnego Doktora Dominika Borka z Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja na temat wprowadzonych zmian, w której uczestniczyli Pan Marek Kamieński V-ce Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, Pan Zbigniew Adamów-Bielkowicz Redaktor Naczelny „Rynku Turystycznego” oraz Adam Karpiński z Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród uczestników tego spotkania znaleźli się koleżanki i koledzy z Dolnośląskiej Izby Turystyki: Danuta Nawrocka – Ślażyk, Marek Ciechanowski oraz Janusz Szopf. Spotkanie to było jedynie zwiastunem dyskusji, która zapewne przeniesiona zostanie na szczebel lokalny i dotyczyć będzie wielu aspektów związanych ze zmianami w prawie turystycznym.


W sobotę 10 lutego dobyło się kolejne spotkanie eksperckie dotyczące zmian w ustawie – debata z touroperatorami nt. nowej ustawy – Spotkanie Rynku Turystycznego, w której uczestniczył między innymi Prezes Izby Turystyki Rzeczpospolitej Marek Ciechanowski.


Źródło zdjęcia: http://www.tour-salon.pl/en/tour_salon_in_s_nutshell/tour_salon_2018/

Targi Viva Seniorzy 2017 na Międzynar. Targach Poznańskich

13.05.2017


W dniach 12-13 maja 2017 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyły się Targi Viva Seniorzy 2017. Dwudniowa impreza przyciągnęła tłumy zwiedzających nie tylko z województwa wielkopolskiego, ale też innych regionów naszego kraju.


Targi Viva Seniorzy 2017 na Międzynar. Targach Poznańskich

13.05.2017

W dniach 12-13 maja 2017 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyły się Targi Viva Seniorzy 2017. Dwudniowa impreza przyciągnęła tłumy zwiedzających nie tylko z województwa wielkopolskiego, ale też innych regionów naszego kraju.

STATUT

 

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym statutem naszej Izby Turystycznej.

W razie wszelkich pytań lub nieścisłości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod kontaktem wskazanym u dołu strony. 

RADA KRAJOWA ITRP

MAREK CIECHANOWSKI – PREZES ITRP- DIT -marek@euro90-travel.pl

ANDRZEJ ŻUKOWSKI- WICEPREZES – WIT-a.zukowski@potris.pl

ANDRZEJ SZYMAŃSKI – WICEPREZES – WIT –camp123@wp.pl

KRYSTYNA PAPIERNIK – SEKRETARZ- ŚIT -k2papiernik@op.pl

KRZYSZTOF MROWIEC- SKARBNIK -biuro@prezydenttravel.pl

ALEKSANDER GIERTLER –CZŁONEK – NIT -agiertler@mnet.pl

DANUTA SLAŻYK- NAWROCKA – CZŁONEK – DIT- danuta@eco-tour.pl

LUCJAN BUKRYJ – CZŁONEK – RIT LIbulayj@almaturonline.pl

BOGDAN BOROŃSKI – CZŁONEK - lesna.polana@wp.pl

ANDRZEJ DANEK – CZŁONEK -NIT

MAŁGORZATA IGNATOWICZ – CZŁONEK -turysta@turysta.koszalin.pl 

 

KOMISJA REWIZYJNA ITRP:

TOMASZ KAPKOWSKI – CZŁONEK -ŚIT -juvenia2000@o2.pl

LUCYNA SIEJA –Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- NIT -lucyna-sieja@wp.pl

ZYGMUNT JÓZWIAK  – CZŁONEK   zygmunt@aqatur.pl

 

SĄD BRANŻOWY ITRP:

ZBIGNIEW STANISZEWSKI – PRZEWODNICZĄCY- DIT  biuro@wycieczki.walbrzych.pl

ELŻBIETA WROŃSKA – CZŁONEK – WIT -elentour@isko.net.pl

BARBARA DĄBROWSKA –CZŁONEK – DIT eurobus@euro-bus.wroc.pl

 

ITRP ZARZAD

MAREK CIECHANOWSKI – PREZES- DIT -marek@euro90-travel.pl

ANDRZEJ ŻUKOWSKI- WICEPREZES – WIT-a.zukowski@potris.pl

ANDRZEJ SZYMAŃSKI – WICEPREZES – WIT –camp123@wp.pl

KRYSTYNA PAPIERNIK – SEKRETARZ- ŚIT -k2papiernik@op.pl

KRZYSZTOF MROWIEC- SKARBNIK -biuro@prezydenttravel.pl

 

KOMISJA PILOTÓW I REZYDENTÓW ITRP:

BRONISŁAW SYPOSZ – PRZEWODNICZĄCY - DIT

KOMISJA TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ I HOTELARSTWA ITRP:

WOJCIECH KUDERA – PRZEWODNIOCZĄCY -DIT

KOMISJA TRANSPORTU ITRP:

JADWIGA WIECZOREK – PRZEWODNICZĄCA - ŚIT


STATUT IZBY TURYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY UCHWALONE NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 30 MARCA 2012 R.


ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE.


§1

 1. Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej zwana dalej "Izbą", jest organizacją samorządu

  gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195) z późniejszymi zmianami.

 2. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka Izby .


  §2

 1. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a jej siedzibą jest miasto Kraków.

 2. Izba może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.


   § 3.

1. Izba posiada osobowość prawną.


§4

 1. Izba może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji wspierających rozwój gospodarczy lub zainteresowanych rozwojem turystyki,

 2. Izba może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz zawierać porozumienia bądź umowy na zasadzie wolnego zrzeszania się.


  §5

 1. Izba używa stempli adresowych oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Izba Turystyki

  RP".

 2. Izba posługuje się zastrzeżonym znakiem firmowym ustalonym przez Radę Krajową.


  §6

 1. Izba opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą, uczestniczyć w przedsięwzięciach

  gospodarczych, nabywać udziały, akcje i jednostki uczestnictwa, uczestniczyć w polskich i

  międzynarodowych organizacjach i instytucjach w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

ROZDZIAŁ II
PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI


Dochód z działalności Izby służy realizacji jej celów statutowych i nie może być

przeznaczony do podziału między członków.

Izba może prowadzić biuro i zatrudniać pracowników.

Zakres i tryb działania oraz strukturę biura określa regulamin uchwalony przez Radę

Krajową.


§7

 1. Celem Izby Turystyki RP jest:

  1. 1.1.  reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków,

  2. 1.2.  budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska biznesu turystycznego,

  3. 1.3.  udzielanie wzajemnej pomocy i współpracy w realizacji zadań członków w rozwoju

   biznesu turystycznego,

  4. 1.4.  inicjowanie i organizowanie działań zapewniających warunki rozwoju gospodarki

   turystycznej, promocji turystycznej, rozwoju i modernizacji infrastruktury

   turystycznej,

  5. 1.5.  tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju turystyki w regionach,

  6. 1.6.  organizowanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami

   turystycznymi,

  7. 1.7.  kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,

  8. 1.8.  inicjowanie i organizowanie platformy współdziałania i debat nad problemami

   gospodarki turystycznej i jej otoczenia.

  9. 1.9.  inicjowanie przedsięwzięć skierowanych na promocję kultury i dziedzictwa

   narodowego.

 2. Do podstawowych zadań Izby należy:

  1. reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów państwa, samorządu terytorialnego, organizacji krajowych i międzynarodowych,

  2. tworzenie lobby przedsiębiorców turystycznych,

  3. działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach

   organizacyjnych w sektorze turystyki oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju

   gospodarki turystycznej w Polsce,

  4. podejmowanie działań mających na celu rozwój sektora turystyki,

  5. organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających

   materialne warunki rozwoju gospodarki turystycznej oraz jej doskonalenie w

   regionach za pośrednictwem terenowych jednostek organizacyjnych Izby,

  6. delegowanie przedstawicieli Izby do regionalnych organizacji i stowarzyszeń

   turystycznych oraz organizacji samorządu gospodarczego,

  7. współdziałanie z regionalnymi izbami gospodarczymi w zakresie budowy

   regionalnych strategii rozwoju gospodarczego, społecznego i ekonomicznego

   wszystkich branż na danym obszarze regionu,

  8. promowanie członków Izby w kraju i zagranicą,

  9. organizowanie wymiany myśli i poglądów oraz kształtowanie opinii

   przedsiębiorców i środowiska turystycznego,

  10. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania

   gospodarki turystycznej w kraju i zagranicą,

  11. organizowanie współpracy kooperacyjnej i organizacyjno - prawno - finansowej

   przedsiębiorców turystycznych,

  12. organizowanie działań zapewniających podnoszenie poziomu kultury obsługi

   turystów,

  13. rozwój i podnoszenie kształcenia zawodowego oraz współtworzenie programów

   nauczania,

  14. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm

postępowania w stosunkach gospodarczych w działalności gospodarczej.


§8

 1. Izba realizuje swoje zadania przez:

  1. 1.1.  świadczenie na rzecz członków i podmiotów gospodarki turystycznej pomocy w

   różnych formach i zakresie w podejmowaniu i prowadzeniu działalności w sektorze turystyki, zmierzającej do zastosowania osiągnięć naukowych, technicznych i organizacyjnych,

  2. 1.2.  udzielanie pomocy i porad swoim członkom, organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,

  3. 1.3.  inicjowanie badań rynku turystycznego oraz wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w zakresie turystyki,

  4. 1.4.  uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących spraw objętych podstawowymi zadaniami Izby,

  5. 1.5.  organizowanie współpracy szkół wyższych i uczelni, instytutów i innych ośrodków w sferze naukowo-badawczej w zakresie rozwoju turystyki,

  6. 1.6.  wykonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej w zakresie turystyki,

  7. 1.7.  popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinie turystyki,

  8. 1.8.  delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji stanowiących i opiniodawczych,

  9. 1.9.  informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju turystyki,

  10. 1.10.  prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej oraz organizowanie wystaw i wymiany doświadczeń pomiędzy swoimi członkami,

  11. 1.11.  organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,

  12. 1.12.  podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami,

  13. 1.13.  ustanawianie ekspertów Izby w dziedzinach objętych działaniem na rzecz turystyki,

  14. 1.14.  tworzenie komisji, komitetów, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych.

 2. Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić własną działalność gospodarczą na

  zasadach ogólnych.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§9

1. Członkowie Izby dzielą się na: a. Zwyczajnych,
b. Honorowych,
c. Stowarzyszonych.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI§ 10

page4image3685824   1. Członkiem zwyczajnym może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w
page4image3686448

zakresie turystyki oraz organizacja zrzeszająca podmioty prowadzące działalność gospodarczą

page4image3694976

która:

a. zgłosiła akces do Izby Turystyki RP na jej Zgromadzeniu Założycielskim,
lub
b. została przyjęta w poczet członków decyzją Rady Krajowej przy spełnieniu warunku prowadzenia udokumentowanej działalności gospodarczej w zakresie turystyki przez okres minimum 1 roku i po złożeniu pisemnego wniosku z rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Izby .
2. Zasady udzielania rekomendacji określa Rada Krajowa
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Izby z głosem stanowiącym,
b. wybierać i być wybieranym do władz Izby,
c. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,
d. używać tytułu „Członek Izby Turystyki RP”,
e. rekomendować kandydatów na członków Izby,
f. korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby,
g. używać znaku graficznego Izby, zgodnie z zasadami opracowanymi przez Radę Krajową.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. brać czynny udział w realizacji zadań Izby,
b. systematyczne wywiązywać się z podjętych zobowiązań, w tym finansowych,
c. podporządkować się uchwałom władz Izby,
d. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Izby,
e. czynnie współpracować z władzami Izby,
f. regularnie opłacać składki członkowskie,
g. udzielać władzom Izby informacji, niezbędnych dla jego działalności,
h. udzielać pomocy w działaniach organizacyjnych i wspierać Izbę w wykonywaniu zadań statutowych.


CZŁONKOWIE HONOROWI


§ 11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub podmiot szczególnie zasłużony dla rozwoju turystyki.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie.
3. Członek honorowy ma prawo:

a. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym
b. korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby
c. używać tytułu „Członek Honorowy Izby Turystyki RP”,
4. Członek honorowy zobowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Izby.


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI


§ 12

1. Organizacje i podmioty niespełniające warunków umożliwiających uzyskanie członkostwa zwyczajnego, mogą uzyskać status członka stowarzyszonego.

2. Decyzję o przyjęciu na członka stowarzyszonego podejmuje Rada Krajowa w oparciu o pisemny

wniosek podmiotu ubiegającego się o członkostwo.

3. Członek stowarzyszony ma prawo:

a. uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Izby,

b. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,

c. używać znaku firmowego Izby,

d. korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby.

4. Członek stowarzyszony jest obowiązany:

a. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Izby,

b. regularnie opłacać składki członkowskie.


§ 13

1.Czlonek stowarzyszony może uzyskać status członka zwyczajnego po upływie jednego roku prowadzenia udokumentowanej działalności gospodarczej w zakresie turystyki. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada Krajowa.
2. Nabycie członkostwa zwyczajnego w trybie opisanym w ust. 1 nie wymaga odrębnego wniosku o którym mowa w § 12 ust. 2.

3. Nabycie członkostwa zwyczajnego w trybie opisanym w ust. 1 – 2 następuje z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Radę Krajową.
4. Od nabycia członkostwa zwyczajnego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie pobiera się wpisowego. Dany członek ma obowiązek opłacać składki z tytułu członkostwa zwyczajnego, poczynając od następnego miesiąca po podjęciu przez radę Krajową uchwały, o której mowa w ust. 1.


§ 14

1. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek: a. wystąpienia członka z Izby,
b. skreślenia z listy członków Izby,
c. wykluczenia członka z Izby,

d. likwidacji Izby,
e. likwidacji podmiotu gospodarczego, będącego członkiem Izby,
f. zaprzestania prowadzenia działalności turystycznej przez podmiot będący członkiem Izby,
g. nie złożenia wniosku o ponowne nabycie praw i obowiązków członka Izby przed upływem okresu zawieszenia członkostwa w Izbie.
2. W przypadku zmiany formy prawnej działalności, a także zmiany nazwy przedsiębiorcy będącego członkiem zwyczajnym lub stowarzyszonym Izby, Rada Krajowa ma prawo podjąć decyzję o zachowaniu członkostwa w Izbie przez dotychczasowego członka Izby.
3. Wystąpienie członka z Izby następuje po pisemnym powiadomieniu Rady Krajowej przez danego członka.
4. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku zalegania w opłacaniu składek członkowskich za 12 miesięczny okres płatności.
5. Członek Izby może być wykluczony jeżeli działa wbrew istotnym interesom Izby lub jej członków, nie wykonuje zobowiązań, narusza postanowienia Statutu bądź władz Izby.
6. Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Rada Krajowa, powiadamiając pisemnie zainteresowanego oraz pozostałych członków Izby.
7. Od uchwały Rady Krajowej w sprawie skreślenia bądź wykluczenia służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Krajowej w terminie 30 dni

page5image3689360

ROZDZIAŁ IV WŁADZE IZBY

 1. Władzami Izby są:

  1. Walne Zgromadzenie,

  2. Rada Krajowa,

  3. Zarząd,

  4. Komisja Rewizyjna,

  5. Sąd Branżowy .

 2. Kadencja władz Izby trwa 3 lata.

§ 15

od daty otrzymania uchwały.
8. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, prawa i obowiązki członka Izby którego decyzja o skreśleniu lub wykluczeniu dotyczy, są zawieszone – członek Izby nabywa je ponownie po podjęciu uchwały o uchyleniu decyzji Rady Krajowej o skreśleniu
lub wykluczeniu.


§ 14a

1.W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez członka Izby, na jego pisemny wniosek może nastąpić zawieszenie członkostwa w Izbie na okres wskazany we wniosku, jednak nie dłużej niż na jeden rok. Uchwałę o zawieszeniu członkostwa i jego okresie podejmuje Rada Krajowa.
2.Czlonkostwo w Izbie zostaje zawieszone z dniem wskazanym w Uchwale Rady Krajowej o której mowa w ust. 1.
3.W razie zawieszenia członkostwa ustają wszelkie prawa i obowiązki danego członka Izby. 4.Ponowne nabycie praw i obowiązków następuje na pisemny wniosek danego członka Izby.
5.W razie braku wniosku, o którym mowa w ust. 4 członkostwo w Izbie ustaje.


WALNE ZGROMADZENIE


§ 16

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

a. uchwalanie kierunków i programów działania,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwołanie członków Rady Krajowej, Sądu Branżowego i Komisji Rewizyjnej, w

głosowaniu tajnym, według przyjętego przez Walne Zgromadzenie regulaminu wyborów,

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu

Branżowego,

e. udzielanie lub nieudzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Radzie Krajowej lub

poszczególnym jej członkom,

f. zatwierdzanie rocznego budżetu Izby oraz sprawozdania finansowego Izby za dany okres

sprawozdawczy ,

g. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad zwolnienia członków z

tych opłat,

h. nadawanie godności członka honorowego,

i. rozpatrywanie odwołań od uchwał pozostałych władz Izby,


§ 17.
1.Walne Zgromadzenie Izby może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz w roku w terminach umożliwiających zatwierdzenie budżetu i sprawozdania finansowego Izby.
3. Uchwały o miejscu, terminie oraz porządku obrad podejmuje Rada Krajowa i pisemnie powiadamia o tym członków Izby najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Krajową z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Izby.

5.Wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby musi być złożony na piśmie wraz z proponowanym porządkiem obrad.


§ 18

1.W Walnym Zgromadzeniu udział biorą członkowie Izby.

2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział osoby zaproszone przez Radę Krajową.

2.Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2. 3.Każdemu członkowi zwyczajnemu będącemu podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie turystyki przysługuje jeden głos.

4.Każdemu członkowi zwyczajnemu będącemu organizacją zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą przysługuje ilość głosów równa liczbie jej członków zwyczajnych. Do celów obliczenia liczby głosów nie bierze się pod uwagę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki, które są jednocześnie członkami Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 19
1. Walne Zgromadzenie Izby jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim więcej niż połowa

zwyczajnych członków Izby. 2.


j. podejmowanie uchwał w istotnych sprawach majątkowych,

k. podjęcie uchwały o likwidacji Izby i przeznaczeniu jej majątku,

l. zatwierdzanie regulaminów Rady Krajowej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Branżowego.

3.Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Krajową do podjęcia uchwały w sprawach

określonych w ust.2, pkt. g.

page7image1685808

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Krajową w ciągu 30 dni od

page7image1685600

daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, przy czym nie może ono podejmować decyzji

page7image1701824

w sprawach, które nie zostały objęte porządkiem obrad.

page7image1695376

§ 18a

page7image1693504

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w drodze głosowania na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

5.Liczbę członków zwyczajnych organizacji zrzeszającej podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla potrzeb obliczeń z ust. 4 ustala się na pierwszy dzień przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

W przypadku nie zrealizowania porządku obrad rozpoczętego Walnego Zgromadzenia, w

szczególności z powodu braku quorum, o którym mowa w ust. 1, może być wyznaczone

Walne Zgromadzenie w drugim terminie, jednakże nie wcześniej niż za 30 minut po terminie pierwszym i nie później niż za 14 dni. Takie Walne Zgromadzenie jest

prawomocne bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych Izby, o ile w

zawiadomieniu, o którym mowa w § 17 ust. 3 przewidziano drugi termin Walnego

Zgromadzenia.


§ 20

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków władz Izby.
2. Głosowanie może być tajne po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie wniosku o uchylenie jawności głosowania.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenie podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym podjęto daną uchwałę. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.


RADA KRAJOWA


§ 21

1.Rada Krajowa jest wybierana przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych i jest organem kierującym działalnością Izby między Walnymi Zgromadzeniami.

2. Do kompetencji Rady Krajowej w szczególności należy:

a. nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,

b. przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności Izby,

c. zaciąganie zobowiązań w imieniu Izby w ramach zatwierdzonego budżetu,

d. reprezentowanie Izby na zewnątrz,

e. organizacja działalności gospodarczej Izby,

f. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

g. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Izby,

h. określanie zasad rekomendacji dla przystępujących członków Izby,

i. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i likwidacji terenowych jednostek

organizacyjnych Izby,

j. ustalanie zasad korzystania z firmowego znaku graficznego Izby,

k. powoływanie komisji problemowych, organów doradczych i opiniodawczych,

l. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, o których mowa w § 45 ust. 3.

m. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Izby.


§ 22

1.Rada Krajowa liczy od 10 - 21 osób. Ilość wybieranych członków Rady Krajowej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
2. Rada Krajowa Izby składa się z:
a. Przewodniczącego - Prezesa Izby

b. od 2 do 3 wiceprzewodniczących – Wiceprezesów Izby
c. Sekretarza Generalnego Izby
d. Skarbnika Izby
e. Prezesa lub Wiceprezesa każdej organizacji zrzeszające podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącej członkiem Izby,

f. innych członków zwyczajnych Izby.
3. Przewodniczącego Rady Krajowej – Prezesa Izby wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4. Prezes lub Wiceprezes organizacji zrzeszającej podmioty prowadzące działalność gospodarczą wchodzący w skład rady Krajowej wskazywany jest uchwałą Zarządu swojej organizacji.

§ 23

1.Posiedzenia Rady Krajowej zwołuje Przewodniczący lub pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku, zawiadamiając pisemnie członków Rady Krajowej o terminie, miejscu i porządku obrad, nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem.

2. W posiedzeniach Rady Krajowej mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Branżowego oraz zaproszeni goście.
3. Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.


ZARZĄD


§ 24

1. Zarząd wykonuje kompetencje Rady Krajowej między jej posiedzeniami z wyłączeniem jej uprawnień zawartych w § 21 ust. 2, lit. f – l.
2. W skład Zarządu wchodzą:
a. przewodniczący Rady Krajowej jako Prezes Izby

b. 2-3 wiceprzewodniczących Rady Krajowej jako Wiceprezesi Izby
c. Sekretarz Generalny Izby,
d. Skarbnik Izby.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Izby lub pod jego nieobecność jeden z Wiceprezesów Izby stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące , informując członków Zarządu o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. 4.Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pomocą środków komunikowania się na odległość. Musi być wówczas zapewniona jednoczesna komunikacja wszystkich uczestniczących w nim członków. Posiedzenia zorganizowane w wyżej wymieniony sposób muszą być rejestrowane na nośnikach zapisu, na podstawie których sporządzony zostanie pisemny protokół wraz z podjętymi uchwałami.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana spośród członków zwyczajnych Izby przez Walne Zgromadzenie i jest organem kontrolnym Izby.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a. przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Izby przynajmniej raz w roku,

b. ocena działalności statutowej i finansowej Izby i występowanie z wnioskami do Rady Krajowej, c. żądanie od Rady Krajowej Izby wyjaśnień, określanie terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości,
d. występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Radzie Krajowej lub poszczególnym jej członkom.

page9image3690608

Rada Krajowa konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym przez

page9image3690816

przewodniczącego – Prezesa Izby, powołując ze swego składu 2-3 wiceprzewodniczących -

page9image3689984

wiceprezesów Izby ,Skarbnika Izby oraz Sekretarza Generalnego Izby.


§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Ilość członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, pod kierunkiem i na wniosek przewodniczącego Walnego Zgromadzenia , które dokonało wyboru Komisji Rewizyjnej.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, a razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.


SĄD BRANŻOWY

§ 27

1. Sąd Branżowy jest wybierany przez Walne Zgromadzenie ,spośród członków zwyczajnych Izby. 2.Do kompetencji Sądu Branżowego w szczególności należy:
a. prowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach, w których stroną jest członek Izby.
b. wydawanie orzeczeń i opinii oraz występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach zleconych przez władze Izby oraz sprawach, o rozstrzygnięcie których zwrócą się członkowie 
Izby.


§ 28

1. Sąd Branżowy składa się z 3 – 5 osób, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Ilość członków Sądu Branżowego ustala Walne Zgromadzenie.
2. Sąd Branżowy konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu pod kierunkiem i na wniosek przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru Sądu Branżowego.
3. Posiedzenia Sądu Branżowego zwołuje Przewodniczący, a razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
4. Posiedzenia Sądu Branżowego winny odbywać się co najmniej raz do roku.


WŁADZE IZBY - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Branżowego nie mogą być członkami innych władz Izby .

§ 30

1.Szczegółowy zakres i tryb działania Rady Krajowej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Branżowego określają uchwalone przez te władze regulaminy organizacyjne, które zatwierdza Walne Zgromadzenie.

§ 31

1. Członkostwo we władzach Izby ustaje w przypadku:
a. śmierci członka władz Izby,
b. rezygnacji członka władz Izby,
c. odwołania członka władz Izby przez Walne Zgromadzenie.

page10image5769248page10image5769456page10image5769664

d. ustania członkostwa w Izbie podmiotu, który był reprezentowany przez danego członka władz

page10image5769872

Izby, z przyczyn określonych w § 14 ust.1 lit. a - c.

page10image5770080

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust.1 lit .a – c,

page11image5771120

Władzom Izby wymienionym w § 15 ust. 1 lit. b - e przysługuje prawo kooptacji nowych członków

page11image5771536

w ilości nie większej niż 1/3 liczby członków danych Władz pochodzących z wyborów na

page11image5771328

Walnym Zgromadzeniu.

§ 32

1. W przypadku:

a. cofnięcia pełnomocnictwa przez instytucję delegującą,

b. ustania członkostwa w Izie podmiotu gospodarczego, którego dany członek

Władz reprezentował, z przyczyn określonych w § 14 ust.1 lit. a-c,

Członek Władz Izby może pełnić daną funkcję do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

2. Na wniosek władzy Izby, której dana osoba była członkiem, Walne Zgromadzenie Izby może

wyrazić zgodę w głosowaniu tajnym na pełnienie funkcji do końca kadencji przez członka władz

Izby, wybranego przed zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust.1.

3. Członek Władz, któremu Walne Zebranie Izby wyraziło zgodę o której mowa

w ust.2, posiada prawa przysługujące reprezentantowi członka zwyczajnego Izby do końca

kadencji danej władzy Izby.

4. Nie wyrażenie zgody, o której mowa w ust.2 jest równoznaczne z odwołaniem członka Władz

Izby .


§ 33

ROZDZIAŁ V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA TERENOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH IZBY TURYSTYKI RP


§ 34

 1. Rada Krajowa Izby może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne Izby - zwane Oddziałami Regionalnymi. Oddziały Regionalne posiadają osobowość prawną.

 2. Oddział Regionalny posiada dodatek w nazwie, wskazujący region kraju, w którym dana jednostka funkcjonuje.

  § 35

 1. Oddział Regionalny jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców i innych organizacji działających w zakresie turystyki w danym regionie kraju.

 2. Członkostwo w Oddziale Regionalnym jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka.


  § 36

1. Do podstawowych zadań Oddziału Regionalnego należy: a. reprezentowanie interesów swoich członków,

1.W przypadku utraty zaufania do członka Władz Izby, w szczególności jego nierzetelności w

pełnieniu funkcji w Izbie, bądź działania niezgodnego z prawem – dany członek władz może

zostać zawieszony w pełnieniu swojej funkcji uchwałą władzy, której jest członkiem, do czasu

najbliższego Walnego Zgromadzenia, które zadecyduje o dalszym członkostwie we władzach.

2. Decyzja o zawieszeniu, o której mowa w ust. 1 winna być poprzedzona opinią Komisji

Rewizyjnej i Sądu Branżowego.

 1. podejmowanie działań mających na celu rozwój turystyki w regionie,

 2. organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających

  materialne warunki rozwoju gospodarki turystycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym.


  § 37

 1. Oddział Regionalny posiada własny statut i władze wybierane przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji, która trwa 3 lata.

 2. Władzami Oddziału Regionalnego jest:

  1. Walne Zgromadzenie Oddziału,

  2. Zarząd Oddziału,

  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 3. Kompetencje poszczególnych władz Oddziału Regionalnego określa statut.


  § 38

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Oddziału Regionalnego.

 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału Regionalnego należy:

  a. uchwalanie kierunków i programów działania,
  b. uchwalanie zmian statutu Oddziału Regionalnego,
  c. wybór członków władz Oddziału Regionalnego i ich odwoływanie w głosowaniu

  tajnym,
  d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału Regionalnego,
  e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, f. zatwierdzanie rocznego budżetu Oddziału Regionalnego i bilansu finansowej

  działalności w danym okresie sprawozdawczym,
  g. podejmowanie decyzji w istotnych sprawach majątkowych,
  h. podjęcie uchwały o rozdysponowaniu majątku Oddziału Regionalnego w razie jej

  likwidacji.

  § 39

 1. Do kompetencji Zarządu Oddziału Regionalnego w szczególności należy:
  a. reprezentowanie Oddziału Regionalnego na zewnątrz,
  b. nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału Regionalnego,
  c. przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności,
  d. zaciąganie zobowiązań w ramach zatwierdzonego budżetu i sporządzanie rozliczeń

  finansowych,
  e. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału Regionalnego,
  f. przyjmowanie nowych członków, skreślanie i wykluczanie członków z Oddziału

  Regionalnego,
  g. powoływanie komisji problemowych, organów doradczych i opiniodawczych,
  h. wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych władz,
  i. organizacja działalności gospodarczej, kontrola jej efektywności,
  j. rozpatrywanie sporów między członkami Oddziału Regionalnego powstałych na tle ich

  działalności.

 2. Zarząd Oddziału Regionalnego składa się z 5 - 9 osób, w tym prezesa, 1 - 2 wiceprezesów,

  sekretarza i skarbnika.

 3. Prezesa wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału Regionalnego według zasad określonych w przyjętym przez Walne Zgromadzenie regulaminie wyborów.

  4. Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród siebie na pierwszym

posiedzeniu Zarządu zwołanym na wniosek prezesa.


§ 40

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Oddziału Regionalnego.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.


  § 41

1. Postanowienia §§ 29- 33 Statutu stosuje się odpowiednio.


§ 42

1. Majątek Oddziału Regionalnego powstaje z:

 1. składek członkowskich,

 2. darowizn,

 3. spadków,

 4. zapisów,

 5. własnej działalności gospodarczej,

 6. dochodów z majątku Oddziału Regionalnego,

 7. dotacji z budżetu,

 8. innych źródeł.

2. Do Regionalnego w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest łączne działanie prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu Oddziału Regionalnego.


§ 43

 1. Zmiana statutu Oddziału Regionalnego podejmowana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Oddziału Regionalnego, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności nie mniej niż połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. W razie braku środków własnych, koszty likwidacji pokrywane są w częściach równych przez wszystkich członków zwyczajnych Oddziału Regionalnego.

składania oświadczeń i dokonywania czynności prawnych w imieniu Oddziału


ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I ŚRODKI FINANSOWE

§ 44

 1. Zapisów,

 2. Własnej działalności gospodarczej,

 3. Dochodów z majątku Izby ,

 4. Dotacji z budżetu Państwa i Samorządów,

 5. Innych źródeł.

1. Majątek Izby Turystyki RP powstaje z:

 1. Składek członkowskich,

 2. Darowizn,

 3. Spadków,

§ 45

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby wymagane

jest zgodne pisemne współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa Izby z jednym z członków Zarządu.

2. Zarząd lub Prezes Izby mogą w zakresie swoich kompetencji powoływać i odwoływać

pełnomocników działających w imieniu Izby. Pełnomocnictwo musi być udzielne na piśmie pod

rygorem nieważności, chyba że przepisy prawa wymagają innej formy szczególnej

3. Do ważności pism i dokumentów nierodzących skutków finansowych wymagany jest podpis

Prezesa lub Wiceprezesa Izby, względnie osoby upoważnionej przez Radę Krajową.


ROZDZIAŁ VII PRZEPISY KOŃCOWE

§ 46

1. Zmiana Statutu i likwidacja Izby wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności nie mniej niż połowy członków Izby uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Izby lub likwidacji Oddziału Regionalnego, Walne Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie Oddziału Regionalnego podejmują uchwałę o rozdysponowaniu majątku Izby lub Oddziału Regionalnego.

page14image3671472

3. W razie braku środków własnych Izby, koszty likwidacji pokrywane są w częściach równych

przez wszystkich jej członków zwyczajnych. 

IZBA TURYSTYKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

ul. Świdnicka 39, 1p. lok.1
Wrocław 50-029

 

Zadzwoń  71 34 10 370
biuro@itrp.pl