Aktualności

8 stycznia 2020

Spotkanie Konsultacyjne w sprawie Białej Księgi opracowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – zaproszenie

Spotkanie Konsultacyjne w sprawie Białej Księgi opracowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Spo­tka­nie odbę­dzie się w Sali Kon­fe­ren­cyj­nej Hotelu Euro­pej­ski Adres: Pił­sud­skiego 88, 50-017 Wro­cław w dniu 29.01.2020 o godz. 11,00–15,00. Do udziału zapra­szamy przed­sta­wi­cieli: Dol­no­ślą­skiej Izby Tury­styki Dol­no­ślą­skiej Orga­ni­za­cji Tury­styczne Prze­wod­ni­ków Sudec­kich Prze­wod­ni­ków Miej­skich i Tere­no­wych Hote­la­rzy Samo­rzą­dow­ców Spo­tka­nie odbę­dzie się w czę­ściach: Pre­zen­ta­cja […]
20 grudnia 2019

Study Tour – Białoruś – 11-15.12.2019 r.

Na zaproszenie Prezesa  Białoruskiego Związku Organizacji Turystycznych Pana  Ivana Chura w dniach 11-15.12.2019 odbyło się Study Tour dla członków ITRP z Warszawskiej Izby Turystyki, Dolnośląskiej Izby Turystyki , Śląskiej Izby Turystyki . Udział wzięło 36 osób reprezentujących touroperatorów, pilotów oraz instytucje promujące turystykę. Koszty po […]
20 grudnia 2019

Życzenia świąteczne

STATUT

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym statutem naszej Izby Turystycznej.

W razie wszelkich pytań lub nieścisłości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod kontaktem wskazanym u dołu strony.


STATUT
PAKIET KORZYŚCI
WŁADZE I KOMISJA


 

IZBA TURYSTYKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ul. Świdnicka 39, 1p. lok.1
Wrocław 50-029

Zadzwoń 71 34 10 370

Formularz