Targi Viva Seniorzy 2017 na Międzynar. Targach Poznańskich 13.05.2017

W dniu 14 lutego 2018 odbyło się  robocze spotkanie  w Ministerstwie Sportu i Turystyki poświęconym zmianom w przepisach ustawy o Usługach Turystycznych w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

W spotkaniu  uczestniczyli :

- przedstawiciele hotelarskich organizacji branżowych
- przedstawiciele PIT, ITRP
- przedstawiciele PTTK

W trakcie spotkania omówiono i przedyskutowani tematy związane z projektowaną nowelizacją ustawy obejmujące takie obszary jak:

- powszechność obowiązywania przepisów w stosunku do wszystkich gestorów bazy noclegowej
- kto i na jakich zasadach ma dokonywać kategoryzacji?
- analiza istniejącego podziału obiektów i nazewnictwo,
- możliwość wprowadzenia hotel stars umion jako nowej metody oceny standardu obiektów hotelarskich,
- stan i ocena bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach,
- analiza szczegółowych kryteriów oceny oraz możliwości ich aktualizacji w świetle zmian zachodzących na rynku turystycznym,
- oświadczenia czy zaświadczenia? - PLUSY I MINUSY

Organizatorzy spotkania zobowiązali się do przesłania szczegółowych materiałów w formie elektronicznej na adresy mailowe instytucji delegujących swoich przedstawicieli na to spotkanie.
ITRP reprezentował kol. Krzysztof Mrowiec i 2 osoby z hoteli w Sosnowcu i Będzinie.

Także  14 lutego  w Warszawie odbyła się Społeczna Rada  przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego . Na spotkaniu ITRP reprezentowali :

Wiceprezes ITRP – kol. Andrzej Szymański  oraz członkowie Komisji Transportu ITRP : kol. Marta Brzezińska i kol. Krzysztof Balawajder, Krzysztof Dyla

oraz 2 przedstawicieli Kancelarii KOBEN , która współpracuje  z naszą Komisją. Po spotkaniu  odbyło się robocze spotkanie naszych przedstawicieli z firmą Koben.

Komisja musi opracować tematy jakie są ważne dla transportu autokarowego i przesłać do GITD aby znalazły się te zagadnienia na następnej Radzie.

W dniu 15 luty nasz  przedstawiciel Krzysztof Mrowiec uczestniczył w MSiT w naradzie, która była poświęcona nowym przepisom Ustawy o usługach turystycznych a

dokładnie  dotyczących przewodników górskich, miejskich oraz pilotów wycieczek. Na tym spotkaniu , ile osób , tyle głosów jak unormować  zasady działania tych grup zawodowych.

Trzeba poczekać na  protokół i wnioski z narady , który przygotuje odpowiedni Departament MSiT  i pilnie się przyglądać co dalej .